PRIMARIA COMUNEI CRISENI

Judetul Salaj

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Criseni, judetul Salaj are urmatoarea componenta:
 • Consilieri:
  • Dull Beniamin
  • Crisan Teodor
  • Major Stefan Alexandru
  • Titea Ioan Gheorghe
  • Pojar Claudiu
  • Jacan Daniel Costel
  • Baciu Aurel
  • Muresan Gheorghe Dan
  • Boros Marcel Ioan
  • Georgescu Alexandru Gabriel
  • Lung Calin Marcel
  • Mocan Vasile Daniel
  • Dobocan Marin
 • Secretar: -  Leca Paul Dan
 • Contabil:  - Sabou Maria
Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/23.01.2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 2/30.01.2019 modificarea HCL nr. 3/31.07.2017 [...]
» HCL nr. 3/30.01.2019 aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare [...]
» HCL nr. 4/30.01.2019 modificarea HCL nr. 7/28.11.2019 [...]
» HCL nr. 5/30.01.2019 organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitare [...]
» HCL nr. 6/30.01.2019 stabilirea salariului d-nei Filip Elena-bibliotecar [...]
» HCL nr. 7/30.01.2019 aprobarea listei de investitii provizorie pe anul 2019
» HCL nr. 8/28.02.2019 aprobarea executiei Bugetare pentru anul 2018
» HCL nr. 9/28.02.2019 privind volumul de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2019 [...]
» HCL nr. 10/29.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-mai-iunie 2019
» HCL 11/29.03.2019 privind aprobarea Acordului cu SC ROMINSERV SRL [...]
» HCL nr. 12/29.03.2019 aprobarea Planului de masuri cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2019 "luna curateniei"
» HCL nr. 13/17.04.2019 aprobarea cheltuielilor cu deplasarea reprezentativei de fotbal [...]
» HCL nr. 14/24.04.2019 aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
» HCL nr. 15/24.04.2019 aprobarea platilor cheltuielilor de judecata [...]
» HCL nr. 16/24.04.2019 privind aprobarea Programului anual propriu [...]
» HCL nr. 17/24.04.2019 privind decontarea navetei cadrelor didactice si auxiliare [...]
» HCL nr. 18/24.04.2019 indexarea cu rata inflatiei [...]
» HCL nr. 19/28.05.2019 modificarea denumirii pct. 5 din Lista de investitii pentru anul 2019
» HCL nr. 20/28.05.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si Planul de achizitii Publice pentru anul 2019
» HCL nr. 21/28.05.2019 privind aprobarea platii cotizatiilor pentru anul 2019 de catre Comuna Criseni in calitate de membru in asociatii
» HCL nr. 22/31.05.2019 privind aprobare PUZ [...]
» HCL nr. 23/21.06.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici [...]
» HCL nr. 24/21.06.2019 completarea cu 1 supleant a Anexei nr. 2 la HCL nr. 16/24.04.2019 [...]
» HCL nr. 25/28.06.2019 privind alegerea Presedintelui de Sedinta pentru lunile [...]
» HCL nr. 26/28.06.2019 privind decontarea navetei cadrelor didactice [...]
» HCL nr. 27/28.06.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
» HCL nr. 28/28.06.2019 privind aprobarea regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru anul 2019
» HCL nr. 29/28.06.2019 privind aprobarea si bugetarea achizitionarii unei aplicatii informatice [...]
» HCL nr. 30/28.06.2019 aprobarea criteriilor de acces si ierarhizare [...]
» HCL nr. 31/28.06.2019 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 32/30.07.2019 constatare incetare mandat [...]
» HCL nr. 33/30.07.2019 validare mandat de consilier local Lungu Calin marcel
» HCL nr. 34/30.07.2019 constatare incetare mandat [...]
» HCL nr. 35/30.07.2019 validare mandat de consilier local Mocan Vasile Daniel
» HCL nr. 36/30.07.2019 scoatere din domeniul public [...]
» HCL nr. 37/30.07.2019 aprobare achizitionare serviciu de proiectare [...]
» HCL nr. 38/09.08.2019 aprobare achizitionare serviciu de masuratori [...]
» HCL nr. 39/30.07.2019 aprobare achizitionare serviciu de proiectare [...]
» HCL nr. 40/09.08.2019 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 41/09.08.2019 modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 30/28.06.2019
» HCL nr. 42/09.08.2019 aprobare achizitionare pompa apa foraj pentru fantana "Colina"
» HCL nr. 43/30.08.2019 aprobarea scoaterii la licitatie publica deschisa [...]
» HCL nr. 44/30.08.2019 revocarea HCL nr. 23/21.06.2019
» 2018
» 2017
» 2016