PRIMARIA COMUNEI CRISENI

Judetul Salaj

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Criseni, judetul Salaj are urmatoarea componenta:
 • Consilieri:
  • Baciu Aurel
  • Boros Marcel Ioan
  • Crisan Maria
  • Crisan Teodor
  • Dobocan Marin
  • Dull Beniamin
  • Georgescu Alexandru Gabriel
  • Jecan Daniel Costel
  • Major Stefan-Alexandru
  • Muresan Gheorghe Dan
  • Pojar Claudiu
  • Titea Ioan Gheorghe
  • Petran Florin
 • Secretar: -  Leca Paul Dan
 • Contabil:  - Sabou Maria
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/08.01.2018 privind alegerea Presedintelui de Sedinta pentru perioada Ianuarie-Martie 2018
» HCL nr. 2/08.01.2018 aprobarea privind acoperirea deficitului anului curent din excedentul anului precedent la sectiunea Dezvoltare in suma de 3.301.182,77 lei
» HCL nr. 3/15.01.2018 aprobarea programului de investitii publice provizoriu pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 4/26.01.2018 privind volumul de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2018 [...]
» HCL nr. 5/26.01.2018 privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Criseni a unor podete [...]
» HCL nr. 6/26.01.2018 revocarea HCL nr. 48/30.08.2017
» HCL nr. 7/26.01.2018 stabilirea salariului d-nei Filip Elena - bibliotecar in cadrul Bibliotecii Comunale Criseni
» HCL nr. 8/26.01.2018 modificarea HCL nr. 64/27.10.2017
» HCL nr. 9/08.02.2018 abrogarea unor pizitii din Anexa nr. 23 din MO nr. 681/2002 [...]
» HCL nr. 10/08.02.2018 completarea anexei nr. 23 din MO nr. 681/2002 [...]
» HCL nr. 11/13.02.2018 abrogarea unor pozitii din Anexa la HCL nr, 29/24.09.1999 [...]
» HCL nr. 12/13.02.2018 completarea Anexei la HCL nr. 29/24.09.1999 [...]
» HCL nr. 13/16.02.2018 aprobarea executiei bugetare pentru anul 2017
» HCL nr. 13/16.02.2018 aprobarea Executiei Bugetare pentru anul 2017
» HCL nr. 14/16.02.2018 aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018
» HCL nr. 15/16.02.2018 privind constatarea prelungirii de drept de valabilitati Planului Urbanistic General al comunei Criseni
» HCL nr. 16/16.02.2018 privind stabilirea accesului public la investitia finantata din fonduri FEADR
» HCL nr. 17/09.03.2018 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 3351/337/2017 [...]
» HCL nr. 19/30.03.2018 privind aprobarea efectuarii evaluarii unei supfrafete de 1,2 hectare [...]
» HCL nr. 20/30.03.2018 privind aprobarea efectuarii platii in suma de 1469.59 lei [...]
» HCL nr. 21/30.03.2018 privind stabilire taxei de pasunat [...]
» HCL nr. 22/30.03.2018 privind aprobarea platii cotizatilor pentru anul 2018 [...]
» HCL nr. 23/30.03.2018 privind aprobarea executiei lucrari "[...]
» HCL nr. 24/30.03.2018 privind aprobarea executiei lucrarii "Remuza utilaje-sediu Primarie"
» HCL nr. 25/30.03.2018 privind promovarea in grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Comunale Criesni
» HCL nr. 26/30.03.2018 privind decontarea navetei cadrelor didactice si auxiliare [...]
» HCL nr. 27/30.03.2018 privind alocarea sumelor pentu culte aprobate pe anul 2018
» 2017
» 2016