PRIMARIA COMUNEI CRISENI

Judetul Salaj

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Criseni, judetul Salaj are urmatoarea componenta:
 • Consilieri:
  • Baciu Aurel
  • Boros Marcel Ioan
  • Crisan Maria
  • Crisan Teodor
  • Dobocan Marin
  • Dull Beniamin
  • Georgescu Alexandru Gabriel
  • Jecan Daniel Costel
  • Major Stefan-Alexandru
  • Muresan Gheorghe Dan
  • Pojar Claudiu
  • Titea Ioan Gheorghe
  • Petran Florin
 • Secretar: -  Leca Paul Dan
 • Contabil:  - Sabou Maria
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 2/31.01.2017 - privind pretul de valorificare a masei lemnoase pentru foc prin vanzarea directa[...]
» HCL nr.3/31.01.2017 - privind modul de valorificare si volumul de masa lemnoasa ce se va exploata in anul 2017[...]
» HCL nr. 4/31.01.2017 - privind aprobarea incheierii unui contract cu un expert topograf
» HCL nr.5/31.01.2017 - privind decontarea navetei cadrelor didactice si auxiliare din Comuna Criseni pentru luna ianuarie 2017
» HCL nr.6/31.01.2017 - privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
» Anexa la HCL nr.6/31.01.2017
» HCL nr.7/31.01.2017 - privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2017
» HCL nr.8/31.01.2017 - privind aprobarea criterilor si procedurilor de organizare si desfasurare a consilului pentru ocuparea postului vacant de administrator public
» Anexa la HCL nr.8/31.01.2017
» HCL nr.9/31.01.2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr. 10/17.02.2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Criseni, judetul Salaj 2015-2020
» HCL nr. 11/17.02.2017 privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de drumuri in comunele Criseni, Dobrin, Salatig si Mirsid din judetul Salaj"
» HCL nr. 12/17.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii al proiectului "Modernizarea infrastructurii de drumuri in comunele Criseni, Dobrin, Salatig si Mirisd din Judetul Salaj"
» HCL nr. 13/28.02.2017 privind aprobarea scoaterii din uz si casarea unor obiecte de inventar si mijloace fixe din patrimoniul comunei Criseni [...]
» HCL nr. 14/28.02.2017 privind modul de valorificare si volumul de masa lemnoasa ce se va exploata in anul 2017 [...]
» HCL nr. 15/28.02.2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Criseni
» HCL nr. 16/28.02.2017 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta
» HCL nr. 17/09.03.2017 privind indreptarea erorilor materiale din HCL nr. 12 din 17.02.2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 17
» Anunt individual - pentru comunicarea prin publicitate
» Proces Verbal - pentru indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
» Anunt Colectiv Nr. 4176/09.08.2017 - pentru comunicarea prin publicitate
» Proces Verbal - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 4177/09.08.2017
» 2016